FAQ / kontakt

Vanligaste frågorna

Nedan finns de vanligaste frågorna om Golf4u™ och Grönt Kort. Har du ytterligare frågor, scrolla längre ned!

 

Vad är Grönt Kort?

Grönt Kort = hcp 54, dvs. du har ett Golf-ID med registrerat start-hcp 54. Grönt Kort är golfens motsvarighet till körkort i trafiken. Tillsammans med ett aktivt medlemskap i en golfklubb får du mot avgift (greenfee) spela på många av alla de golfbanor som finns i Sverige. Kraven som ställs för att du ska erhålla hcp 54 är till för att du ska känna dig trygg och bekväm på banan när det gäller själva spelet, golfvett och golfregler. Det är också en garanti att alla spelare uppfyller de grundkrav som finns för ett säkert, trevligt och rättvist golfspel. För att ta Grönt Kort kan du exempelvis gå en fysisk traditionell utbildning eller gå den digitalt via Golf4u.se. Oavsett vilket sätt får du samma rättigheter. Ett Grönt Kort gäller hur lång tid som helst, så länge du inte är inaktiv från golfen.

Gäller detta Grönt Kort överallt?

Ja, det finns bara en typ av Grönt Kort som gäller överallt. Dock kan enskilda klubbar ha egna begränsningar vad gäller t.ex. spelhcp vid greenfee-spel. För att ta Grönt Kort kan du exempelvis gå en fysisk traditionell utbildning eller gå den digitalt via Golf4u.se. Oavsett vilket sätt får du samma rättigheter. Ett Grönt Kort gäller hur lång tid som helst, så länge du inte är inaktiv från golfen.

Hur snabbt kan jag ta Grönt Kort?

För dig med ambitionen att ta Grönt Kort och som redan har en del golfkunskaper kan processen att ta Grönt Kort gå snabbt, många gör det inom 24h. Andra personer behöver mer tid. Det beror givetvis på hur lätt du har för att klara de kriterier som krävs. Golf4u™ vägleder/hjälper dig att effektivisera tiden så att du kan träna när det passar dig på de moment just du behöver fokusera på.

Vad är Golf-ID?

Golf-ID fungerar som ett ”personnummer” inom golfen och används för att administrationen ska bli mer lätthanterlig. Ett Golf-ID skapas per automatik när du registreras i GIT (Golfens IT-system). Denna registrering görs smidigast av dig själv och kan göras direkt efter att du blivit kund hos oss, via vårt ”välkomstmejl” eller ”Min sida”. Du får då ditt Golf-ID skickat per automatik till din email direkt efter registrering. Du kan alltså ha ett Golf-ID utan att ha Grönt Kort. När du uppnått kriterier/krav för Grönt Kort-nivå, sker en registrering till hcp 54 samt aktivering av Grönt Kort på ditt Golf-ID.

Var hittar jag mitt Golf-ID?

Du får ett Golf-ID skickat till din email när du registrerar och skapar ditt Golf-ID. Beroende på dina inställningar kan det hamna i din skräppost. Registreringen för att erhålla Golf-ID görs smidigast av dig själv och kan göras direkt efter att du blivit kund hos oss, via vårt ”välkomstmejl” eller ”Min sida”.

Hur fungerar det om jag redan har ett Golf-ID?

Om du har ett Golf-ID sedan tidigare kommer vi med hjälp av ditt personnummer kunna ”hämta” fram det i Golfens IT-system (GIT). Du får alltså inget nytt Golf-ID utan behåller ditt gamla.

Hur görs quizen?

Det finns totalt 12 quiz som är diagnostiska test för att få reda på vad du redan kan och vad du behöver lära dig mer om. Du kan göra dessa hur många gånger du vill och i den takt som passar dig bäst. När du får alla rätt på ett quiz registreras detta som godkänt. För möjligheten att kunna registreras för Grönt Kort via Golf4u™ behöver du ha godkänt på samtliga quiz. När du klarat alla 12 quiz är du redo för ett slutprov från Svenska Golfförbundet (SGF) i form av quiz på de teoretiska delarna. Under den tid du är kund i Golf4u™ kan du alltid gå tillbaka och repetera genom att göra quizen igen.

Hur görs spelprov?

Spelprov genomförs på en slopad golfbana för att visa att du uppnått en viss spelkompetens. Via Golf4u™ görs spelprov för Grönt Kort med valfri spelkamrat med hcp 54 eller lägre. Så länge personen har hcp 54 eller lägre är personen en giltig markör för dessa spelprov och har då “rätten” att signera/godkänna scorekortet.

Titta på så fungerar det för att se mer detaljerat hur du genomför spelprov och fyller i ditt scorekort.

Fler frågor

Nedan finns fler frågor om Golf4u™ och Grönt Kort. Har du ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss!

Varför får jag inga email?

Beroende på vilken email (ex. @hotmail.com eller @gmail.com) kan email från Golf4u ’order@golf4u.se / info@golf4u.se’ samt olika email från Svenska Golfförbundet ibland hamna i din skräppost. Om du upplever att du inte fått email som borde ha kommit till dig, vänligen kolla i din skräppost och om du finner dem där så markera gärna dessa email som ”inte skräppost” för att säkerställa att framtida email hamnar i din inkorg.

Vad är kriterierna för Grönt Kort?

Kriterierna hos Golf4u™ är att du ska klara alla quiz samt ett slutprov från Svenska Golfförbundet (SGF) på de teoretiska delarna. Därtill ska du utföra godkänt spelprov och ladda upp läsbar bild på korrekt ifyllt scorekort. När det är gjort blir du registrerad för Grönt Kort = hcp 54 (normalt inom 24h).

Är det svårt att ta Grönt Kort?

Denna fråga är svår att svara ja eller nej på utifrån att alla individer har olika förutsättningar. I princip alla som är motiverade och intresserade tar Grönt Kort. För dem allra flesta behövs vägledning och egen träning. Golf4u™ hjälper dig att veta vad du ska fokusera på i din träning för att du på ett flexibelt, pedagogiskt och prisvärt sätt ska nå Grönt Kort. Har du aldrig hållit i en golfklubba rekommenderar vi att du kompletterar utbildningen hos Golf4u™ med några fysiska lektioner med tränare.

Är det dyrt att ta Grönt Kort?

Det finns många förutfattade tankar om att det är dyrt med golf. Att gå en traditionell fysisk utbildning med ett fast schema kan kosta flera 1000-lappar. Att via Golf4u™ ta Grönt Kort online möjliggör att göra det när det passar dig och kostar 1 195kr.

Kan man gå kurs via Golf4u™ om man saknar svenskt personnummer eller är bosatt utanför Sverige?

Ja. Golf4u™ ger dig möjlighet att gå Grönt Kort-kurs utifrån de regelverk som Svenska Golfförbundet tagit fram. Om du avser spela golf i Sverige men inte har ett svensk personnummer kan du registrera dig via oss och i samband med registreringen skriver du 0000 efter dina födelsedata i fältet “personnummer”. Observera att via Golf4u™ erhålls ett svenskt Golf-ID och att detta gäller för Sverige. Om du avser kunna spela golf i annat land behöver du också undersöka förutsättningarna där.

När bör jag bli kund i Golf4u™?

Du kan bli kund i Golf4u™ när du vill. Quizen och slutprov från Svenska Golfförbundet (SGF) i form av quiz på de teoretiska delarna kan göras året om medan det för spelprov behövs en spelbar golfbana. Beroende på vart du befinner dig geografiskt råder olika förutsättningar. Du kan välja i vilken ordning du genomför de olika stegen. Vår unika pedagogiska upplägg bygger dock på att du bara övar på det du inte kan i förhållande till kraven för Grönt Kort. Det är därför klokt att så snart som möjligt göra quizen så att du kan fokusera din träning på just det du behöver.

Hur betalar jag?

Vi använder oss av Stripe som är en av det största plattformarna för säker betalningslösning via internet. Du betalar direkt med ditt VISA, Mastercard eller American Express. Om ditt kortköp inte går igenom är den vanligaste orsaken att ditt kort inte är öppet för “alla internetkortköp”. Kontakta din bank alternativt logga in i din internetbank.).

Hur fungerar det med friskvårdsbidrag?

Golfspel är sedan 1 jan 2018 en godkänd friskvårdsförmån vilket innebär att det är möjligt att använda friskvårdsbidraget till vår digitala kurs (”Ta Grönt Kort”). Det är skatteverkets riktlinjer som gäller och eftersom kursen är baserad på att man huvudsakligen utövar motion (i form av speltest och praktiska övningar) så är den möjlig att utnyttja för friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska kunna användas till vår golfkurs krävs att arbetsgivaren följer riktlinjerna och godkänner det som aktivitet.

Är Golf4u™ anslutna till några friskvårdsportaler?

Golf4u™ är i dagsläget anslutna till Wellnet, Benify och Actiway. Vi ser kontinuerligt över våra samarbeten med olika friskvårdsportaler.

Ingår och behövs det medlemskap i golfklubb?

Det ingår inte medlemskap i golfklubb via Golf4u™ och Nej, du behöver inte vara medlem i en golfklubb för att bli kund i Golf4u™ oavsett om du vill ta Grönt Kort eller redan har Grönt Kort. För att ta Grönt Kort behövs med andra ord inget medlemskap i någon golfklubb.

För att sedan praktiskt kunna “nyttja” ditt Grönt Kort och ha möjligheten att spela på olika banor behövs dock även ett aktivt medlemskap i någon golfklubb (ex. fullvärdig- eller greenfeemedlem). Medlemskap kan lösas via Bryttsätter Golfklubb eller direkt med den golfklubb som är aktuell för just dig.

Varför står det “ej aktiv” på “Min Golf” och vad innebär det?

“Ej aktiv” i detta fall refererar till medlemskap i en golfklubb och har inget med Grönt Kort eller Golf4u™ att göra. Innebörden av “Ej aktiv” är att du inte har access till att boka tid eller ändra hcp. För att bli “aktiv” behöver du teckna och vara medlem i någon golfklubb. På “Min Golf” kan det stå att Bryttsätter golfklubb är din hemmaklubb. Detta gör det för att Golf4u™ bedrivs genom Bryttsätter golfklubb som du då rent administrativt tillhör, tills du ev. blir medlem i annan klubb. Obs. att för att kunna boka starttider via ”Min Golf” behöver du dels vara ”aktiv” medlem och dels ha Grönt Kort.

Vad ska scorekortet innehålla vid spelprov?

Var noga med att din bild på scorekortet är läsbar och innehåller:

 

1. Vilken golfbana du spelat samt datum och starttid.

2. Vart ifrån du spelat (t.ex. ”Från gul tee” eller ”Från tee 46”).

3. Resultat per hål och total summering.

4. Textat namn, signatur och Golf-ID på dig som spelare.

5. Textat namn, signatur och Golf-ID på markören.

 

Om det inte finns en specifik ruta på scorekortet för vardera del ovan, skriv på annan plats på scorekortet.  Du hittar mer info under “Så fungerar det Steg 3: Praktisera”

Hur gör jag vid spelprov om slope saknas för hcp 54?

Från säsongen 2020 ska alla klubbar ha slopetabell upp till hcp 54. Om det ändå saknas slope för hcp 54 ska du istället kolla vad hcp 36 ger och använda dess differens för att räkna ut erhållna slag för hcp 54. Dvs om exakt hcp 36 ger spelhcp 40 så får du +4 vilket ger 54+4= 58 erhållna slag. Om exakt hcp 36 istället ger spelhcp 32 så får du -4 vilket ger 54-4= 50 erhållna slag.

Kan spelprov göras utomlands?

Ja det går utmärkt. Många som bor utomlands väljer vår tjänst mycket tack vare flexibiliteten. Titta på så fungerar det för att se mer detaljerat hur du genomför spelprov. Din markör behöver dock ha ett svenskt aktivt Golf-ID.

Kan jag få ett lägre start-hcp än 54?

När du klarar kriterierna för Grönt Kort kommer vi att registrera dig på Grönt Kort. Vanligen får du då start-hcp 54 men i vissa fall kan ditt hcp komma att bli lägre, beroende på resultatet på ditt spelprov.

Varför kan jag ej justera hcp själv via "Min Golf"?

För att kunna justera din hcp via ”Min Golf” behöver du ha ett aktivt Grönt Kort. Du behöver även ha ett aktivt medlemskap i någon golfklubb. Om du har blivit medlem i en golfklubb och fortfarande inte har access att justera hcp så måste du ta kontakt med den aktuella klubben du blivit medlem i. Vanligaste orsaken är att dem missat att göra dig till aktiv medlem i deras klubb. Golf4u har ej möjlighet att lägga in dig som aktiv medlem i någon klubb.

Kontakta vår support

Har du frågor om Golf4u™ eller administrativa ärenden? Vänligen använd “meddelande-formuläret” nedan för snabbast och bäst svar. Supporten svarar normalt inom 24h.

Skicka ett meddelande

  • OBS! Kom ihåg att skriva med ditt person-nr i meddelandet om du saknar ditt Golf-ID!

Kontakta ägare av Golf4u™

Vill du komma i kontakt med Michael Persson som driver Golf4u™ gällande t.ex. samarbete hittar du kontaktuppgifter här nedan. Dessa kontaktuppgifter är dock ej till för administrationsärenden utan då hänvisas du till vår support som du når via meddelande-funktionen ovan för snabbast och bäst hjälp.

 

Golf4u™ / Micke P Golf

Email: info@golf4u.se

Telefon: +46 (0)8 – 33 02 66.

TA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!