Spelprov för Grönt Kort

Nedan hittar du mer detaljerad information om hur spelprov fungerar och vilken info som ska finna med på scorekortet för att du ska kunna bli godkänd för Grönt Kort.

DETALJERAD INFORMATION FÖR SPELPROV

Ett spelprov kan göras hur många gånger du vill och genomförs på en golfklubb med en ”riktig” bana som är slopad samt tillåter spel för dig som är under utbildning men som ännu inte har Grönt Kort. Att banan är slopad innebär att den är banvärderad och att det finns en sloptabell innehållande golfförbundets logotype. Det går även bra att spela en bana utomlands så länge banan är korrekt slopad. Vid spelprov betalar du greenfee till den klubb/bana du spelar på.

 

Viktig info att tänka på vid spelprov

  • Du gör ditt spelprov med valfri spelkamrat som har ett svenskt aktivt Golf-ID och Grönt Kort (hcp 54 eller lägre). Så länge spelkamraten uppfyller dessa kriterier är personen en giltig markör för spelprovet och har då “rätten” att signera/godkänna scorekortet enligt det nationella regelverk som finns. Vår rekommendation är att markören även har större erfarenhet från golfen sedan tidigare och behärskar t.ex. golfreglerna och hur man räknar inom golfen.
  • Du spelar en slopad bana från valfri tee och klarar 18 poäng på 9 hål (vid fler hål krävs 2p/hål). Du räknar dina poäng utifrån ditt spelhcp (erhållna slag) som du ser genom att titta på slopetabell för aktuell bana/tee utifrån 54 i exakt hcp. Ditt spelhcp kan variera mycket beroende på just “slopen”. Se denna video för mer info.

 

Spelprov för barn, till och med det kalenderår barnet fyller 12 år:  Spelprovet kan utföras på 3 olika sätt (du väljer det som passar dig/banan bäst). Nr. 1 är att spela enligt samma kriterier som vuxna. Nr. 2 är att barnet spelar nio hål från 150-markeringen på hål som är par 4 och par 5, samt från främre tee på par 3-hål. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extraslag per hål. Du ska då uppnå minst 18 poäng. Alternativ nr. 3 är utföra spelprov från 100 meter på samtliga 9 hål och klara detta på max 45 slag (i detta alternativ räknas ej poäng). För dig som är 13 år eller äldre kan alternativ 2 och 3 ovan användas i träningssyfte innan du utför ditt spelprov om du ännu inte uppnått spelkravet för vuxna. Även korthålsbanor kan vara bra i syfte att öva sig att bli bättre på resan mot Grönt Kort.

 

Du kan utföra spelprov när du vill under din tid som kund i Golf4u™ alternativt kan du ha gjort det upp till 12-månader innan du blev kund. Det är dock först när du klarat alla quiz som en ladda upp-funktion aktiveras via “Min sida” där du laddar upp en bild på scorekort som visar godkänt spelprov (se nedan exempel).

 

Var noga med att din bild på scorekort är läsbar och innehåller:

  1. Vilken golfbana du spelat samt datum och starttid.
  2. Vart ifrån du spelat (t.ex. ”Från gul tee” eller ”Från tee 46”).
  3. Resultat per hål och total poängsumma.  Ditt spelhcp måste tydligt framgå på scorekortet och poängräkningen måste vara korrekt ifyllt på varje enskilt hål.
  4. Textat namn, signatur och Golf-ID på dig som spelare.
  5. Textat namn, signatur och Golf-ID på markören.

 

Om det ej finns en specifik ruta på scorekortet för vardera del ovan, skriv på annan plats på scorekortet. Alla scorekort från spelprov granskas manuellt. Det är du som spelare tillsammans med din markör som ansvarar för att scorekortet är korrekt ifyllt. Endast om scorekortet innehåller korrekt och läsbar information registrerar vi dig på hcp 54 = Grönt Kort, normalt inom 24h.

TA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!