golfspelet-Sving-TtranaTA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!