Grönt Kort

Grönt Kort

För att få kunna spela på de flesta golfbanor idag behöver du ett Grönt Kort. Genom att du innehar det Gröna Kortet får du tillgång till att kunna tävla, boka upp speltider, registrera handicapsgrundande rundor och en massa mer. Kortet är som ett bevis på att du innehar både teoretisk och praktisk kompetens för att kunna spela golf. Du får det Gröna Kortet när du har klarat teori och spelprov. Vi på Golf4U tillhandahåller Sveriges mest populära Grönt Kort-Kurs. Via oss kommer du ut på banan snabbt, enkelt och smidigt. Köp vår kurs här!TA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!