Så fungerar golfens Gröna Kort

Ping-putter green

Så fungerar golfens Gröna Kort

Många som funderar på att börja spela golf har säkert hört talas om Grönt Kort. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det att ta det?

Denna artikel ska försöka reda ut hur det fungerar för den som vill ta Grönt Kort. Det kan också vara bra att veta att regelverket för Grönt Kort har ändrats en del de senaste åren, så om du frågar någon kompis som tog Grönt Kort för ett antal år sedan så kan det vara så att hen inte är uppdaterad över vad som gäller idag.

Vad är Grönt Kort?

Grönt Kort innebär att du har ett Golf-ID och ett handicap (hcp) som är 54 eller lägre. Så alla som uppfyller dessa två kriterier har Grönt Kort.

Man kan förenklat likna Grönt Kort som golfens motsvarighet till körkort i trafiken. Kraven som ställs för att du ska erhålla hcp 54 är till för att du ska känna dig trygg och bekväm på banan när det gäller själva spelet, golfvett och golfregler. Det är också en garanti att alla spelare uppfyller de grundkrav som finns för ett säkert, trevligt och rättvist golfspel.

golfboll

Hur tar jag Grönt Kort?

Det korta svaret på denna fråga är att du behöver göra följande:

  • Få godkänt på ett kunskapstest i Min Golf, vilket innebär minst 80 procent rätt på totalt 50 teorifrågor om golfspelet och golfvett.
  • Klara det praktiska kravet på godkänt spelprov som innebär att spela nio hål på en golfbana som är slopad och få minst 18 poäng på handicap 54,0. Markören för ronden ska ha Golf-ID och vara aktiv medlem i en svensk klubb.
  • Skaffa ett Golf-ID.

När de tre ovan punkterna är utförda så måste ditt Gröna Kort aktiveras av en golfklubb.

För att klara de olika delarna ovan så behöver de flesta någon form av guidning och utbildning. Det får du genom att gå en Grönt Kort-kurs antingen fysiskt på en golfklubb eller att gå en digital Grönt Kort-kurs, t.ex. via oss på Golf4u.

Spelar det någon roll om jag tar Grönt Kort via fysisk eller digital kurs?

Nej. Det spelar ingen roll om du går kursen fysiskt eller digitalt, det är samma prov du utför för att ta Grönt Kort. Och således ger ett Grönt Kort samma rättigheter oavsett om du gått kursen digitalt eller fysiskt.

För att ta Grönt Kort kan du exempelvis gå en fysisk traditionell utbildning eller gå den digitalt via Golf4u.se. Oavsett metoden får du samma rättigheter. Ett Grönt Kort gäller hur lång tid som helst enligt de regler som gäller idag.

Däremot är det förstås skillnad på hur en fysisk och digital kurs ser ut. En digital kurs kan påbörjas när som helst, är mer tidseffektiv och oftast till en lägre kostnad. En fysisk kurs innehåller oftast ett antal träffar i grupp (på en bestämd tid och plats) tillsammans med en tränare. Vilket som passar bäst kan skilja mycket från olika individer. Går du kursen digitalt är det en fördel om du känner någon som spelar golf och som du kan följa med ut och träna med.

Kan jag spela på alla banor om jag har Grönt Kort?

Du behöver utöver ditt Grönt Kort även ha ett aktivt medlemskap i en golfklubb. Sedan är det fritt fram att spela både i Sverige och utomlands. Dock kan enskilda klubbar ha egna begränsningar vad gäller t.ex. spel-hcp vid greenfee-spel. Det kan t.ex. vara på vissa tider när det är hög beläggning av spel. Ska du besöka en golfbana som gäst kan det alltid vara bra att kolla med just den klubben vad som gäller där.TA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!