Kan golf vara vägen till hälsa och långt liv?

Golfare placerar sin boll för att putta.

Kan golf vara vägen till hälsa och långt liv?

Det finns mycket som pekar på det. Vi på Golf4u har gått på djupet bland vetenskapliga undersökningar och tittat på de många fysiska, mentala och sociala fördelarna med att spela golf!

Fysisk hälsa

Hjärt- och kärlhälsa: Golf erbjuder lågintensiv träning som kräver långa promenader på golfbanan. Denna aerobiska aktivitet hjälper till att förbättra din hjärt- och kärlhälsa vilket leder till minskad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt en studie av golfare i Sverige publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, var dödligheten 40 % lägre hos de som spelar golf regelbundet, det innebär att den förväntade livslängden var ca fem år längre än hos personer som inte rörde på sig.

Muskelstyrka och uthållighet: När du spelar golf aktiveras många av kroppens muskelgrupper, inklusive bål, armar och ben. Golfsvingens rörelse underbygger muskelstyrka och uthållighet, något som visades i en studie av äldre golfare publicerad i the Journal of Aging and Physical Activity, där den undersökta gruppen hade högre muskelstyrka, bättre balans och var flexiblare än kontrollgruppen.

Vikt: En 18-hålsrunda tar flera timmar och sträcker sig över åtskilliga kilometer vilket så klart bränner en betydande mängd kalorier. Att spela golf regelbundet är ett effektivt sätt att bibehålla en hälsosam vikt och kan även hjälpa till om du vill gå ner några kilon. En studie som publicerades i British Journal of Sports Medicine visade att golfare har lägre BMI i jämförelse med personer som inte spelar golf.

Mentalt välmående

Golfer on greenLägre stressnivåer: Bara att vara i en naturlig och grön miljö kan ha en positiv inverkan på din mentala hälsa. Golfbanor erbjuder en lugn miljö i gröna landskap som främjar avslappning och minskar stress. Den fysiska aktiviteten stimulerar dessutom produktionen av endorfiner, kroppens naturliga må bra-ämne. I studien från Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports lyftes golfens positiva effekter på mentalt välmående fram, särskilt när det kommer till minskad stress och förbättrad livskvalitet.

Kognitiva funktioner: Golf är en mentalt stimulerande sport som kräver koncentration, strategiskt tänkande och problemlösningsförmåga. De mentala utmaningarna under en golfrunda kan hjälpa till att förbättra kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och beslutsfattande. Enligt en studie publicerad i Journal of Alzheimer’s Disease visade det sig att regelbunden fysisk aktivitet såsom golf, kunde kopplas till en reducerad risk för kognitiva försämringar och demens hos äldre vuxna.

Sömn: Fysisk aktivitet kan påverka sömnen på ett positivt sätt. Regelbunden träning har visat sig förbättra sömnkvalitet, reducera sömnlöshet och göra att du sover längre. En studie som publicerades i Journal of Clinical Sleep Medicine rapporterade att personer som tränar regelbundet, exempelvis golfar, sov bättre än personer med en stillasittande livsstil.

Socialt liv

Bygga relationer: Golf är en social sport som erbjuder möjligheter till interaktion med vänner, familj och andra golfspelare. En golfrunda fostrar kamratskap, uppmuntrar till vänskaplig tävlan och främjar nätverkande. Ett rikt socialt liv har länkats till förbättrad mental hälsa, reducerade stressnivåer och längre livslängd.

Mental stimulans: Konversationer och sociala interaktioner under en golfrunda stimulerar sinnet och ger ett välkommet avbrott från vardagsrutinerna. Umgänge med andra på golfbanan kan hjälpa till att utveckla sociala färdigheter, ge självförtroendet en boost och bidra till en allmän känsla av välmående.

Golf har uppenbarligen mycket att erbjuda när det kommer till hälsa och livslängd. Genom fysisk träning, mentalt välmående och sociala interaktioner erbjuder golfen en rad vetenskapligt bevisade fördelar. Golfen erbjuder en unik möjlighet att förbättra ditt välmående, från hjärt- och kärlhälsa till mental stimulans och reducerad stress. Så ta chansen att leva friskare och leva längre och börja spela golf. Det första steget är att ta Grönt Kort, och du kan göra det smidigt och flexibelt online, när och var du vill, med Golf4u.TA GRÖNT KORT - SNABBT OCH SMIDIGT!